Ben Howell Davis, Fish Plant, Nova Scotia, (photo: Robert Whitelaw), 2001.

Remodeled 2002-3